วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 22:23 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม. เชิญผู้ประกอบการเครือข่ายฮาลาลร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพ”
กอ.กทม. เชิญผู้ประกอบการเครือข่ายฮาลาลร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพ”

กอ.กทม. เชิญผู้ประกอบการเครือข่ายฮาลาลร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพ”

          13 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กทม. นายอาหะหมัด ขามเทศทอง รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาล ประจำปี 2560” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการขอรับรองฮาลาล กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาลของประเทศไทย ตลอดจนกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สถานประกอบการที่ได้ผ่านการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์จากคณะกรรมการอิสลามประจำ กทม. มีมาตรฐานในระดับนำจากมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทย

          สำหรับรายละเอียดของการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลผลิตภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เรื่อง “บัญญัติอิสลามว่าด้วยฮาลาล และหะรอม”

  • ฮาลาลไทยกับความจริงที่สังคมควรทราบ
  • กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองฮาลาล
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และแอพพลิเคชั่นฮาลาล
  • ระบบบริหารจัดการคุณภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์และบริการ
  • กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการรับรองฮาลาล

       อนึ่ง ในการประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลครั้งนี้ มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนของสถานประกอบการ จำนวน 297 คน ที่ปรึกษาประจำสถานประกอบการ (Auditor) จำนวน 45 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

Scroll To Top
ปิดโหมดสีเทา