วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 17:25 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ >> การประชุมคณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ ครั้งที่ 1/2556
การประชุมคณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ ครั้งที่ 1/2556

การประชุมคณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ ครั้งที่ 1/2556

การประชุมคณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยมี ท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น3  อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

hajj1434_G_04

hajj1434_G_02

hajj1434_G_03

ที่มา : http://www.skthai.org/news/342588/การประชุมคณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์-ครั้งที่-1/2556.html

Scroll To Top