วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 14:56 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> (1 ก.ย. 2561) สัมมนานายทะเบียนประจำมัสยิด
(1 ก.ย. 2561) สัมมนานายทะเบียนประจำมัสยิด

(1 ก.ย. 2561) สัมมนานายทะเบียนประจำมัสยิด

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายทะเบียนของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร นำโดย ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด ได้จัดให้มีการสัมมนานายทะเบียนขึ้น ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (บ้านครัว) เขตราชเทวี กทม. เพื่อทบทวนหน้าที่การทำงานของนายทะเบียนประจำมัสยิด แนะนำเรื่องการใช้งานโปรแกรมออนไลน์เพื่อกรอกข้อมูลของมัสยิดและสัปบุรุษ รวมถึงเปิดโอกาสให้นายทะเบียนแต่ละมัสยิดได้ถามตอบ และแจ้งเกี่ยวกับปัญหาในการทำงานซึ่งกันและกัน โดยในตอนท้ายของการสัมมนาได้รับเกียรติจากนายซีรอซันคาร ปาทาน รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร  ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานทะเบียนและกล่าวปิดการประชุมสัมมนานายทะเบียนประจำมัสยิด

 

Scroll To Top