วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 21:44 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ >> สำนักจุฬาราชมนตรี สกอท. และ สนง.กอ.กทม. ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยมุสลิมร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
สำนักจุฬาราชมนตรี สกอท. และ สนง.กอ.กทม. ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยมุสลิมร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สำนักจุฬาราชมนตรี สกอท. และ สนง.กอ.กทม. ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยมุสลิมร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดการถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ จึงใคร่ขอความร่วมมือโปรดดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

และขอให้ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ได้แจ้งให้อิหม่ามทุกมัสยิดนำสัปปุรุษร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ ๒๔ และวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลาหลังละหมาดวันศุกร์  ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ขอให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

………………..

ดาวน์โหลดคำถวายพระพรชัยมงคล บทขอพรฯ คุตบะห์ และภาพนิทรรศการ

https://bit.ly/3h7Z3l7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top