วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 14:16 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> สกอ.กทม.รับสมัครงาน
สกอ.กทม.รับสมัครงาน

สกอ.กทม.รับสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง (กรณีเป็นชาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุ 25 – 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ด้านศาสนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • พูด-อ่าน-เขียนภาษาอาหรับได้ระดับดี และหรือภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word/Excel ได้
 • ทำงานล่วงเวลาได้
 • มีจิตอาสาเป็นพื้นฐาน

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา

สมัครได้ที่   สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

 • ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  45 หมู่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โทร. 0 2949 4184, 0 2949 4259, 0 2949 4330 ต่อ 18-20

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566

สอบสัมภาษณ์วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.

ในวันและเวลาราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top