วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 24:17 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

BGH

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
(สนง.กอ.กทม.)  مكتب اللجنة الإسلا مية ببا نكوك
THE OFFICE OF ISLAMIC AFFAIRS COMMITTEE OF BANGKOK METROPOLIS

ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
45 หมู่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

วันทำการ จันทร์-วันศุกร์
เวลาทำการ 08.30 น. – 16.30 น.
โทรศัพท์ 0-2949-4184, 0-2949-4259, 0-2949-4330, 0-2989-7108 , 0-2115-4882
โทรสาร ต่อ 25, 26
Website : www.islamicbangkok.or.th
E-mail : islamicbkk@hotmail.com

แผนที่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

แผนที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

 

ส่งข้อความติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

Scroll To Top