วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 8:29 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ทำเนียบคณะกรรมการ

ทำเนียบคณะกรรมการ

ทำเนียบ

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร 

 

นายอรุณ บุญชม (มุฮำหมัดญาลาลุดดีน)
นายอรุณ บุญชม (มุฮำหมัดญาลาลุดดีน)
ประธานกรรมการ
นายทองคำ มะหะหมัด (อาดำ)
นายทองคำ มะหะหมัด (อาดำ)
ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวินัย สะมะอุน (มัรวาน)
นายวินัย สะมะอุน (มัรวาน)
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
นายสมัย เจริญช่าง (อิสมาแอล)
นายสมัย เจริญช่าง (อิสมาแอล)
นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
นายอับดุลเราะห์มาน เยนา (อับดุลเราะห์มาน)
นายอับดุลเราะห์มาน เยนา (อับดุลเราะห์มาน)
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายกิจการฮาลาล
ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข (อับดุลลอฮ์)
ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข (อับดุลลอฮ์)
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายวิชาการและเผยแผ่ศาสนา
นายมานิต ทองแสง (ฟารุค)
นายมานิต ทองแสง (ฟารุค)
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายอารี วงศ์บุญเกิด (อัซอารี)
นายอารี วงศ์บุญเกิด (อัซอารี)
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายนิติการและตรวจสอบภายใน
ดร.วิศรุต เลาะวิถี (มุร้อด)
ดร.วิศรุต เลาะวิถี (มุร้อด)
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายงานบริหาร
นายอรุณ บุญมาเลิศ (มูฮำหมัด)
นายอรุณ บุญมาเลิศ (มูฮำหมัด)
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายประสานงานมัสยิด
นายประสิทธิ์ เจริญผล (อับดุลวาฮับ)
นายประสิทธิ์ เจริญผล (อับดุลวาฮับ)
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
หัวหน้าสำนักงาน
ผศ.ดร.วีระพล อารวรรณ (นากิ๊บ)
ผศ.ดร.วีระพล อารวรรณ (นากิ๊บ)
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
นายวิบูลย์ มุขตารี (อับดุลฆอนี)
นายวิบูลย์ มุขตารี (อับดุลฆอนี)
เหรัญญิกคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
นายอาหะหมัด ขามเทศทอง (อาหะหมัด)
นายอาหะหมัด ขามเทศทอง (อาหะหมัด)
กรรมการบริหารสำนักงาน
นายบุญล้อม สาตและ (อับดุลเลาะห์)
นายบุญล้อม สาตและ (อับดุลเลาะห์)
กอฏีประจำคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน (บาซิร)
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน (บาซิร)
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการมาตรฐานฮาลาล
นายชัช หะซาเล็ม (อิลยาส)
นายชัช หะซาเล็ม (อิลยาส)
ฝ่ายการศึกษา
นายเสน่ห์  ลังเด๋ง (ฮาซัน)
นายเสน่ห์ ลังเด๋ง (ฮาซัน)
ฝ่ายดูดวงจันทร์/ฝ่ายตรวจสอบภายใน
นายอาลี กองเป็ง (อะลี)
นายอาลี กองเป็ง (อะลี)
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
นายชาตรี แอนดาริส (อาลีชิฮาบุดดีน)
นายชาตรี แอนดาริส (อาลีชิฮาบุดดีน)
ฝ่ายส่งเสริมชะรีอะห์ครอบครัว
นายเจริญ โต๊ะมางี (ยะห์ยา)
นายเจริญ โต๊ะมางี (ยะห์ยา)
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม
นายมนตรี หนูมา (หมัดซอและห์)
นายมนตรี หนูมา (หมัดซอและห์)
ฝ่ายส่งเสริมชะรีอะห์ครอบครัว
นายวัชรชัย เสนีวงศ์ (ยะฟัด)
นายวัชรชัย เสนีวงศ์ (ยะฟัด)
ฝ่ายประสานงานมัสยิด
นายสวาท มูฮำหมัดเย็ง (ตอเฮ็ร)
นายสวาท มูฮำหมัดเย็ง (ตอเฮ็ร)
ฝ่ายสตรีและผู้สูงอายุ
นายกอเซ็ม มั่นคง (กอเซ็ม)
นายกอเซ็ม มั่นคง (กอเซ็ม)
ฝ่ายกิจการฮัจย์
นายทวิช อารียะกิจโกศล (ซอและห์)
นายทวิช อารียะกิจโกศล (ซอและห์)
ฝ่ายกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม
นายอำพน นะมิ (อิสมาแอนบินอับดุรเราะห์มาน)
นายอำพน นะมิ (อิสมาแอนบินอับดุรเราะห์มาน)
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายมานัดร ป้อมขุนพรม (มาน๊าฟ)
นายมานัดร ป้อมขุนพรม (มาน๊าฟ)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด (ดาวุด)
ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด (ดาวุด)
ฝ่ายทะเบียน/ฝ่ายกิจการเยาวชน
นายไพศาล เต็งหิรัญ (อุมัร)
นายไพศาล เต็งหิรัญ (อุมัร)
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ  กรรมการชุดนี้ ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 หมดวาระวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

Scroll To Top