วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 28:07 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> Home

Home

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (อิสลาม) ภายในคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมั ... Read More »

หนังสือวารสารมุสลิม กทม.นิวส์ ฉบับที่ 69

หนังสือวารสารมุสลิม กทม.นิวส์ ฉบับที่ 69  ... Read More »

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเร ... Read More »

รอมฎอนเดือนแห่งการเตรียมเสบียงบุญ

คุตบะฮ์วันศุกร์ เรื่อง รอมฎอนเดือนแห่งการเตรียมเสบียงบุญ     ... Read More »

รอมฎอนเดือนอันประเสริฐ

คุตบะฮ์วันศุกร์ เรื่อง รอมฎอนเดือนอันประเสริฐ อ.มูนีร (สมศัก ... Read More »

สกอ.กทม. จัดโครงการคอตั่นหมู่สำหรับเด็ก เยาวชนมุสลิมในกรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายแพทย์ชาติชาย วงษ ... Read More »

สกอ.กทม. เริ่มโครงการให้ยืมทุนเพื่อประกอบอาชีพที่ฮาลาล

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเ ... Read More »

กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิม ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที ... Read More »

สกอ.กทม. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศตุรกี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเ ... Read More »

สกอ.กทม. มอบสิ่งของจำเป็นผ่านเรือนจำพิเศษก่อนถึงเดือนรอมฎอน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี ถนนสุวินทวงศ ... Read More »

Scroll To Top