วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 24:24 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> กองทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน

กองทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน

รายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา

“กองทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน”

ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

1111

2222

DSCF8490 (Small)

IMG_3609 (Small)

IMG_3743 (Small)

ป้ายเด็กทุน (ลงเว็บ1) (Small)รายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา ประเภทสายศาสนา (ซานะวีย์)  (เดือนละ 3,000 บาท)

ป้ายเด็กทุน (ลงเว็บ2) (Small)รายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา ประเภทสายสามัญ (ปีละ 12,000 บาท)

ป้ายเด็กทุน (ลงเว็บ3) (Small)รายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา ประเภทสายบูรณาการ (ปีละ 12,000 บาท)

ป้ายเด็กทุน (ลงเว็บ4) (Small)รายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าตามหลักการศาสนา (ปีละ 12,000 บาท)

          ด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรศาสนาอิสลาม ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540  ทำหน้าที่ดูแลมัสยิดและพี่น้องมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้ง “กองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน” ซึ่งมีนายทวิช  อารียะกิจโกศล กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครให้เป็นประธานกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้านักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ที่กำลังศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบการศึกษาในระดับที่สูง อันจะลดปัญหาทางสังคม ซึ่งในขณะนี้มีเด็กกำพร้าและยากจนที่ได้ผ่านการพิจารณาตามคุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนดังกล่าว จนกว่าจะจบการศึกษาด้านศาสนาระดับซานะวีย์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน เพื่อจะได้นำไปมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อไป
       ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเพื่อสมทบ
“กองทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน” 
เลขที่บัญชี 034-1-06394-0  ชื่อบัญชี สำนักงาน กอ.กทม. เพื่อกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาหนองจอก
และเลขที่บัญชี 192-4-24135-7 บัญชี  สำนักงาน กอ.กทม. เพื่อกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนสยาม

Scroll To Top