วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 30:29 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม (page 18)

ข่าวและกิจกรรม

Feed Subscription

กอ.กทม.นำน้ำใจมุสลิมกรุงเทพฯ เยียวยาชาวสกลนครที่ถูกน้ำท่วม

       4 กันยายน 2560 มัสยิดอัสสลาม หรือสถานอามานา บ้านดงยอ ... Read More »

“นายอรุณ บุญชม ประธาน กอ.กทม.” เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยการฮัจย์ ฮ.ศ.1438

          นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมห ... Read More »

โรงเรียนบางชัน MODEL ครัวฮาลาลสำหรับนักเรียนพหุวัฒนธรรม

28 สิงหาคม 2560 ผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ... Read More »

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เปิดงาน “วันชุมนุมมุสลิม กทม.”

          29 กรกฎาคม 2560 นายกอเซ็ม มั่นคง กรรมการอิสลามประจ ... Read More »

กอ.กทม.เชิญจุฬาราชมนตรีเป็นประธานกล่าวถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

          29 กรกฎาคม 2560 นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามป ... Read More »

กอ.กทม. เชิญผู้ประกอบการเครือข่ายฮาลาลร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพ”

          13 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่ง ... Read More »

ประสิทธิ์ มะหะหมัด ได้รับเลือกเป็น กอ.กทม.คนใหม่ โดยมติเอกฉันท์

        24 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเท ... Read More »

กอ.กทม. จับมือกับ พม.จัดสัมมนา “บทบาทสตรีด้านสังคม” ได้ดร.สุรินทร์ ลุ้นให้แรงเสริม

7-9 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหาน ... Read More »

กอ.กทม. เลี้ยงส่งท่านทูตมาเลย์ดาโต๊ะนาซีเราะห์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

              7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องไรฮาน โรงแรมอัลมิรอซ ปากซ ... Read More »

กอ.กทม.และองค์กรภาคีประสบผลสำเร็จในการฝึกอบรม “พูดได้และเขียนเป็น” รุ่นที่ 1 เตรียมเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 และ 3

ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด ประธานฝ่ายกิจการเยาวชน กอ.กทม.และ “สภาเ ... Read More »

Scroll To Top