วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 16:16 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม (page 22)

ข่าวและกิจกรรม

Feed Subscription

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559

     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณ ... Read More »

นายสมัย เจริญช่าง หัวหน้าคณะผู้ประสานงานมัสยิดในกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 2 จำนวน 18 มัสยิด

     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 นายสมัย เจริญช่าง หัวหน้าคณะผ ... Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครร่วมกับฑูตวัฒนธรรม สถานฑูตซาอุดิอารเบียประจำประเทศไทย และองค์กรเครือข่าย จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทและผลงานของนักปราชญ์มัซฮับ(แนวทางการตีความศาสนา)ซาฟีอี และการเชิดชูซุนนะห์(จริยวัตร) ของท่านนบีมุฮำมหมัด (ศ็อลฯ) และซอฮาบะห์(สาวกของท่านนบี)

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพม ... Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจัดสัมมนาที่ปรึกษากิจการฮาลาลประจำสถานประกอบการ

      เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพ ... Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีในการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี

     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพ ... Read More »

กอ.กทม.จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม ณ บ้านไร่ริมธารรีสอร์ท อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพ ... Read More »

กอ.กทม.จัดโครงการอบรมหลักสูตรการนำเสนอบทคุตบะฮ์อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3

    คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากรจั ... Read More »

กอ.กทม.จัดโครงการศึกษาดูงานและเยี่ยมเยียนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจัดโครงการศึกษาดูงานและเยี ... Read More »

กอ.กทม.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบทบาทใน 4 งานหลัก

     เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2558 ณ ร่มเย็นกรีนแลนด์ อ.มวกเ ... Read More »

กอ.กทม.จัดโครงการอบรมหลักสูตรการนำเสนอบทคุตบะฮ์อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2

    เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 อ.อรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิส ... Read More »

Scroll To Top