วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 9:15 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม (page 27)

ข่าวและกิจกรรม

Feed Subscription

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญ

     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.กรมควบคุมโรค กร ... Read More »

ผู้ประสานงานมัสยิด กลุ่มที่ 7 จัดประชุมผู้แทนมัสยิด

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 ผู้ประสานงานมัสยิดในก ... Read More »

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ฮ.ศ.1437

ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เด ... Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559

     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณ ... Read More »

นายสมัย เจริญช่าง หัวหน้าคณะผู้ประสานงานมัสยิดในกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 2 จำนวน 18 มัสยิด

     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 นายสมัย เจริญช่าง หัวหน้าคณะผ ... Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครร่วมกับฑูตวัฒนธรรม สถานฑูตซาอุดิอารเบียประจำประเทศไทย และองค์กรเครือข่าย จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทและผลงานของนักปราชญ์มัซฮับ(แนวทางการตีความศาสนา)ซาฟีอี และการเชิดชูซุนนะห์(จริยวัตร) ของท่านนบีมุฮำมหมัด (ศ็อลฯ) และซอฮาบะห์(สาวกของท่านนบี)

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพม ... Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจัดสัมมนาที่ปรึกษากิจการฮาลาลประจำสถานประกอบการ

      เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพ ... Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีในการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี

     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพ ... Read More »

กอ.กทม.จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม ณ บ้านไร่ริมธารรีสอร์ท อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพ ... Read More »

กอ.กทม.จัดโครงการอบรมหลักสูตรการนำเสนอบทคุตบะฮ์อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3

    คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากรจั ... Read More »

Scroll To Top