วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 25:26 น.
ประชาสัมพันธ์
Thailand Halal Assembly 2014

Thailand Halal Assembly 2014

     คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงาน Thailand Halal Assembly 2014 ระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้อง Bangkok Convention Center at Central World โดยงานประกอบด้วย การประชุมทางวิชาการ HASIB 2014, งานแสดงสินค้าฮาลาล Halal Expo กว่า 200บูธ, การประชุมองค์กรรับรองฮาลาล Certification Body และองค์กรด้านการตรวจสอบมาตรฐานฮาลาล Accreditation Body จากนานาชาติ 70 องค์กร 100 คน จากทั่วโลก , การประชาสัมพันธ์การเปิดตัว “ Thailand Diamond Halal ” และ การแสดงนิทรรศการ “ วิทยาศาสตร์ในโลกมุสลิม” โดยงานนี้จะใช้งบประมาณที่รัฐบาลให้การสนับสนุนไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top