วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 26:56 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ระเบียบ ข้อบังคับ >> คำสั่ง/ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน ประจำปี ฮ.ศ. 1434
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน ประจำปี ฮ.ศ. 1434

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน ประจำปี ฮ.ศ. 1434


ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

**********

       เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จุฬาราชมนตรี จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ ลับขอบฟ้า
หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวขอได้โปรดแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

Moon001

ที่มา : http://www.skthai.org/news/346016/ประกาศจุฬาราชมนตรี-เรื่อง-ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่-1-เดือนซะบาน–ประจำปี-ฮ.ศ.-1434.html

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง	กำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ประจำปี ฮ.ศ.1434

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ประจำปี ฮ.ศ.1434


ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

***************

ตามที่ จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

จุฬาราชมนตรี จึงประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนรอยับ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

SA021

ที่มา : http://www.skthai.org/news/345059/ประกาศจุฬาราชมนตรี-เรื่องกำหนดวันที่-1-เดือนรอยับ-ประจำปี-ฮ.ศ.1434.html

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ประจำปี ฮ.ศ.1434

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ประจำปี ฮ.ศ.1434

 

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

***************

 

เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จุฬาราชมนตรี จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ ลับขอบฟ้า

หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวขอได้โปรดแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

ที่มา : http://www.skthai.org/news/344271/ประกาศจุฬาราชมนตรี-เรื่อง–ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่-1-เดือนรอยับ-ประจำปี-ฮ.ศ.1434.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top