วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 10:01 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ระเบียบ ข้อบังคับ >> คำสั่ง/ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลเกาะดะห์ ประจำปี ฮ.ศ. 1434
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง	กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลเกาะดะห์ ประจำปี ฮ.ศ. 1434

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลเกาะดะห์ ประจำปี ฮ.ศ. 1434

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลเกาะดะห์
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

**********

     ตามที่ ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้ พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือน ซุ้ลเกาะดะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

     จุฬาราชมนตรี จึงประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนซุ้ลเกาะดะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top