วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 23:45 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม. คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดคอลิดีน เขตทุ่งครุ
กอ.กทม. คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดคอลิดีน เขตทุ่งครุ

กอ.กทม. คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดคอลิดีน เขตทุ่งครุ

         เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. นายอารี วงศ์บุญเกิด นายวิบูลย์ มุขตารี ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดคอลิดีน เขตทุ่งครุ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดคอลิดีน แทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการอิสลามประจำมัสยิด มีดังนี้

1.นายประเสริฐ ฉิมกุล  2.นายประหยัด ซาและทิม  3.นายชวลิต  บุญรอด  4.นายสมพร  อับดุลเลาะ  5.นายสมศักดิ์  ระดิ่งหิน  6.นายวสันต์  โพธิ์ดำ  7.นายณรงค์  โพธิ์ดำ  8.นายสุนันท์  แสงสว่าง  9.นายชาติชาย  สารี  10.นายสมเกียรติ  ยามุณี  11.นายมาโนช  เลาะเดรุส  12.นายปรีชา  ซาและทิม

 213DSCF7325 (Mobile)    213DSCF7334 (Mobile)

213DSCF7350 (Mobile)    213DSCF7342 (Mobile)

213DSCF7372 (Mobile)    213DSCF7344 (Mobile)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top