วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 16:49 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ประกาศวันหยุดทำการสำนักงาน กอ.กทม.ประจำปี 2557
ประกาศวันหยุดทำการสำนักงาน กอ.กทม.ประจำปี 2557

ประกาศวันหยุดทำการสำนักงาน กอ.กทม.ประจำปี 2557

ประกาศวันหยุดทำการสำนักงาน กอ.กทม.ประจำปี 2557

เรื่อง   วันหยุดทำการสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ประจำปี  2557

—————————-

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 11 มกราคม 2557 ได้มีมติกำหนดวันหยุดทำการสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557 ดังนี้

วันพุธที่  1 มกราคม 2557                                         วันขึ้นปีใหม่  

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557                                 วันมาฆบูชา         

วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557                                    ชดเชยวันจักรี   

วันจันทร์ – วันพุธที่  14 – 16  เมษายน  2557     วันครอบครัว (วันสงกรานต์)

วันพฤหัสบดีที่  1 พฤษภาคม  2557                      วันแรงงาน             

วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม  2557                             วันฉัตรมงคล               

วันศุกร์ที่  9 พฤษภาคม  2557                               วันพืชมงคล           

วันอังคารที่ 13  พฤษภาคม  2557                        วันวิสาขบูชา       

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557                                วันอาสาฬหบูชา    

วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม  2557                           ชดเชยวันเข้าพรรษา

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม  2557                          วันตรุษอีดิ้ลฟิตรฺ (ประมาณการ)

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม  2557                           วันแม่แห่งชาติ             

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม  2557                                 วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา (ประมาณการ)      

วันพฤหัสบดีที่ 23  ตุลาคม  2557                      วันปิยมหาราช

วันศุกร์ที่  5 ธันวาคม  2557                                 วันพ่อแห่งชาติ    

วันพุธที่ 10 ธันวาคม  2557                                วันรัฐธรรมนูญ     

วันพุธที่ 31 ธันวาคม  2557                                วันสิ้นปี   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557 

นายอรุณ  บุญชม

ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ประกาศวันหยุดปี 57-001-001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top