วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 17:14 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> สธ.ให้บริการฉีควัคซีน แก่ผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์
สธ.ให้บริการฉีควัคซีน แก่ผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์

สธ.ให้บริการฉีควัคซีน แก่ผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์

          กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค เตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและไข้หวัดใหญ่ จำนวน 10,400 คน ให้บริการแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตามที่ทางการซาอุดิอาระเบียกำหนดฉีดให้ชาวไทยมุสลิมที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการศาสนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

          นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอับดุลซาลาม อัลอินาซี ผู้แทนอุปทูตซาอุดิอาราเบีย ประจำประเทศไทย และผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ร่วมเปิดโครงการป้องกัน และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557  ณ  ศูษย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติฯ กรุงเทพฯ

          กระทรวงสาธารณสุขจึงดูแลด้านสุขภาพและเตรียมความพร้อมให้ชาวไทยมุสลิมที่จะต้องเดินทางไปในครั้งนี้ โดยจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่ชาวไทยมุสลิม 2 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันโรคกาฬหลังแอ่นและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจัดให้บริการแก่ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ทุกคนโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไม่ให้ป่วยจาก 2 โรค และมีการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง เพื่อให้มีความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเดินทางให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญ เช่น การเตรียมตัว การปฏิบัติตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน การดูแลสุขภาพระหว่างประกอบศาสนกิจ และหลังเดินทางกลับ จากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลประทุมธานี โรงพยาบาลควนกาหลง  โรงพยาบาลรือเสาะ โรงพยาบาลไม้แก่น โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 สำนักงานติดต่อทั่วไป คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะได้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้อย่างปลอดภัย และเดินทางกลับประเทศไทยด้วยสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

IMG_7510 (Small)    IMG_7435 (Small)

IMG_7477 (Small)     IMG_7457 (Small)

IMG_7466 (Small)     IMG_7467 (Small)

IMG_7492 (Small)     IMG_7499 (Small)

IMG_7513 (Small)     IMG_7511 (Small)

IMG_7558 (Small)     IMG_7538 (Small)

IMG_7576 (Small)     IMG_7577 (Small)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top