วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 23:57 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.ร่วมละหมาดญานาซะห์อิหม่ามประจำมัสยิดยำอุลอิควาน เขตหนองจอก
กอ.กทม.ร่วมละหมาดญานาซะห์อิหม่ามประจำมัสยิดยำอุลอิควาน เขตหนองจอก

กอ.กทม.ร่วมละหมาดญานาซะห์อิหม่ามประจำมัสยิดยำอุลอิควาน เขตหนองจอก

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น.       

     นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครร่วมละหมาดญานาซะห์นายยะยา นุนาบี อิหม่ามประจำมัสยิดยำอุลอิควาน ที่เสียชีวิต ณ มัสยิดยำอุลอิควาน (ลำมดตะนอย) และมอบเงิน จำนวน 20,000 บาท จากกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือทายาทของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และแสดงความเสียใจต่อทายาท

ประวัติ

     นายยะยา นุนาบี เกิดเมื่อ พ.ศ.2477 เป็นบุตรนายหะซัน นางแมะ นุนาบี เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2543 รวมระยะเวลา 14 ปี ซึ่งก่อนจะได้รับการคัดเลือกเป็นอิหม่าม ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2531 เรื่อยมา จนกระทั่งได้ลาออกจากกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543 เพื่อมารับตำแหน่งเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดแทนนายสมใจ มูฮำหมัดอารี ที่เสียชีวิต ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ได้พัฒนามัสยิด และชุมชนให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด

     คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จึงขอยกย่องการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 14 ปี ขออัลเลาะห์ (ซ.บ.) ทรงรับดวงวิญญาณสู่สรวงสวรรค์ด้วยเทอญ.

3656336564

 

 

 

 

 

36621236560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top