วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 9:30 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ >> อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี รับคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี รับคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี รับคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 10.30-15.30 น. คณะอิสลามศึกษาและคณะนิติศาสตร์ สาขาชะรีอะฮ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการในอิสลาม โดยมีนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป้็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก

IMG_1177  IMG_1184

IMG_1211  IMG_1201

อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี รับคณะเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558

อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี รับคณะเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558

    เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-10.30 น. คณะเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558 “เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชัน” รุ่นที่ 46 ได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทจากนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

IMG_1140

IMG_1102  IMG_1073

IMG_1115   IMG_1109

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top