วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 21:15 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ >> สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับสมัครการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับสมัครการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับสมัครการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558

      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558 ให้แก่บุคคลภายนอกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการสอบเทียบความรู้และสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 โดยได้กำหนดให้มีการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาปีละ 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 2/2558 จะจัดสอบระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2558 หากผู้สนใจที่จะสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาครั้งที่ 2 ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นใบสมัครในวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อาคารสวัสดิการ (ชั้น 3) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร 02-281-8881 หรือ 083-110-4145

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top