วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 24:01 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ระเบียบ ข้อบังคับ >> คำสั่ง/ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุลกอดะห์ ประจำปี ฮ.ศ.1436
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุลกอดะห์ ประจำปี ฮ.ศ.1436

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุลกอดะห์ ประจำปี ฮ.ศ.1436

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุลกอดะห์
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436

 

***************

            ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุลกอดะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

          จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนซุลกอดะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top