วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 26:45 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ระเบียบ ข้อบังคับ >> คำสั่ง/ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.1436
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง	กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.1436

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.1436

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖

———————

         ตามที่ ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้อง
ชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนซุลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลาหลังดวงอาทิตย์
ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์
         จึงขอประกาศว่า วันที่ ๑ ของเดือนซุลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ ตรงกับอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top