วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 19:32 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ >> รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437

      (20/10/58) เวลา 13:00 น. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 โดยมีนายสมาน มาลีพันธ์ุ รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน โดย นายสมหมาย ดิเจริญ หลังจากนั้น นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ เลขาธิการเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1436 รายงานสรุปค่าใช้จ่าย โดยแจ้งยอดรายได้จากงานหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นจำนวนเงินคงเหลือ 2,798,124.15 บาท ทั้งนี้เงินคงเหลือได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 มอบให้กับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 1,399,062.08 บาท และส่วนที่ 2 จะนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน 1,399,062.08 บาท  การประชุมคัดเลือกประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ได้มีมติที่ประชุมเสนอให้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

ที่มา : www.cicot.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top