วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 24:34 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ระเบียบ ข้อบังคับ >> คำสั่ง/ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮ.ศ.1437
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง	กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮ.ศ.1437

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮ.ศ.1437

ประกาศจุฬาราชมนตรี 
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ

ฮิจเราะห์ศักราช1437

***************

                ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1437 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

               จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1437 ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top