วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 21:12 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ >> “ชาวไทยมุสลิมร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวง ในโอกาสทรงครองราชย์ 70 ปี”
“ชาวไทยมุสลิมร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวง ในโอกาสทรงครองราชย์ 70 ปี”

“ชาวไทยมุสลิมร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวง ในโอกาสทรงครองราชย์ 70 ปี”

     สำนักจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลามฯ กำหนดจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ และขอพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีการประชุมเตรียมการจัดการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ และขอพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปีโดยจะจัดงาน ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ นอกจากการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและ ขอพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วยังกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับในหลวง กับ ผสกนิกรชาวไทยมุสลิม การบรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับผสกนิการชาวไทยมุสลิม การจัดทำบทคุตบะห์ เฉลิมพระเกียรติและจัดให้มีการละศีลอดร่วมกัน ในวันดังกล่าวอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top