วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 24:03 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> “กอ.กทม.จัดประชุม WORK SHOP ผู้บริหารมัสยิดในกลุ่มที่ 3”
“กอ.กทม.จัดประชุม WORK SHOP ผู้บริหารมัสยิดในกลุ่มที่ 3”

“กอ.กทม.จัดประชุม WORK SHOP ผู้บริหารมัสยิดในกลุ่มที่ 3”

           เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมมัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์ ถนนพระรามเก้า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ คณะทีมงานผู้ประสานงานมัสยิดในกลุ่มที่ 3 ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย นายวินัย สะมะอุน นายอาหะหมัด ขามเทศทอง และนายเจริญ โต๊ะมางี ได้จัดประชุม work shop คณะผู้บริหารมัสยิดจำนวน 18 มัสยิด คือ มัสยิดทะเบียนเลขที่ 38-55 โดยเชิญผู้เข้าประชุมประกอบด้วย อิหม่าม คอเต็บ เหรัญญิก เลขานุการ และนายทะเบียน ของมัสยิดทั้ง 18 แห่ง

          การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3 หลังจากมีการประชุม work shop มาก่อน 2 ครั้ง คือ กลุ่มประสานงานมัสยิด กลุ่มที่ 2 และกลุ่มประสานงานมัสยิด กลุ่มที่ 7

          สำหรับกระบวนการในการ work shop ของกลุ่มที่ 3 ในวันดังกล่าว นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) ได้กล่าวเปิดการประชุม และให้ข้อคิดในการบริหารงานมัสยิดในรูปขององค์คณะที่ทำงาน และรับผิดชอบร่วมกัน นายสมัย เจริญช่าง ฝ่ายนโยบาย และยุทธศาสตร์องค์กรของ กอ.กทม. ได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง “เดินหน้ามัสยิดกรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนา” หลังจากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง “พันธกิจของเหรัญญิก เลขานุการ และนายทะเบียน คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด” โดยดร.วิศรุต เลาะวิถี นายอาหะหมัด ขามเทศทอง และดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด ในการนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นร่วมกันระหว่างวิทยากรที่เป็น กอ.กทม.กับผู้เข้าประชุม work shop โดยตลอดถือได้ว่าเป็นการประชุมที่มีสาระ และคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง

          อนึ่ง สำหรับการประชุมครั้งต่อไปจะเป็นของกลุ่มประสานงานมัสยิดกลุ่มที่ 5 ซึ่งมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข นายทวิช อารียะกิจโกศล และนายไพศาล เต็งหิรัญ เป็นผู้ประสานงานกลุ่ม โดยจะจัดการประชุมในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559

60067  17703

60073   60061

 60074  60080

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top