วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 8:22 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> บทความศาสนา >> บทความจากวิทยากร >> ขอต้อนรับรอมฎอน เดือนอันประเสริฐยิ่ง
ขอต้อนรับรอมฎอน เดือนอันประเสริฐยิ่ง

ขอต้อนรับรอมฎอน เดือนอันประเสริฐยิ่ง

ขอต้อนรับรอมฎอน เดือนอันประเสริฐยิ่ง

นายอรุณ บุญชม

ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

– ต้อนรับรอมฎอนด้วยการตั้งเจตนาถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ ตาอาลา และแสวงหาผลบุญจากพระองค์

-เปิดหน้าใหม่ของบันทึกความดี นับแต่ชั่วโมงแรกที่เข้าสู่รอมฎอน โดยเพิ่มพูนความดีไว้ในบันทึกให้มากที่สุด

-วางแนวทางในการถือศีลอด โดยตัดสิ่งที่ต่ำทรามทิ้งไปให้หมด และแสวงหาแต่สิ่งที่ดีงามมาปฏิบัติ

-ต้องเผชิญความชั่ว ด้วยความดี ต้องรำลึกถึงคำสอนของศาสดา(ซ.ล.)ไว้เสมอที่กล่าวว่า “หากผู้ใดมาด่าทอท่าน หรือทำร้ายท่าน ให้กล่าวว่า ฉันถือศีลอด ฉันถือศีลอด”

-อ่านคัมภีร์อัลกุรอานให้มากในเดือนรอมฎอน ทั้งกลางวันและกลางคืน เพราะรอมฎอนเป็นเดือนของคัมภีร์อัลกุรอาน

-ละหมาดสุนัตในยามค่ำ(ละหมาดตะรอเวียะฮ์) เพราะเป็นละหมาดที่มีเฉพาะในเดือนรอมฎอน

-อย่าทำให้เดือนรอมาดอนเป็นเดือนแห่งความเฉื่อยชาและเกียจคร้าน การอ้างเอาการถือศีลอดเป็นเหตุของการเข้าทำงานสายและลดชั่วโมงการทำงานลง เป็นการดูถูกการถือศีลอด  เพราะรอมฎอนเป็นเดือนของการต่อสู้ เป็นเดือนของความอดทน เป็นเดือนที่ต้องแสดงความเข้มแข็ง

-จงให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องที่ดีอย่างเต็มความสามารถ ในเดือนรอมาดอน เพราะจะได้รับผลบุญตอบแทนเป็นทวีคูณ การส่งเสริมความดี และการดูแลทุกข์สุขคนยากไร้ในเดือนนี้จะได้รับการตอบแทนอย่างใหญ่หลวง ท่านรอซูลุ้ลเลาะห์(ซ.ล.)จะเป็นผู้ที่ใจบุญที่สุดในเดือนรอมฎอน ท่านรอซูลุ้ลเลาะห์ (ซ.ล.)ได้กล่าวในเรื่องเอกลักษณ์ของเดือนรอมฎอนไว้ว่า

“เป็นเดือนแห่งความอดทน ผละผลบุญของความอดทนคือสวรรค์ เป็นเดือนแห่งความเอื้อเผื่อแผ่,เป็นเดือนที่จะเพิ่มพูนปัจจัยให้แก่ผู้มีศรัทธา ผู้ใดเลี้ยงละศีลอดแก่ผู้ถือศีลอด จะเป็นการอภัยบาปให้แก่เขา และปลดปล่อยเขาจากไฟนรก และเขาจะได้รับผลบุญเท่ากับผู้ถือศีลอดโดยไม่ลดหย่อนไปกว่ากัน เหล่าศอฮาบะห์ถามว่า โอ้ท่านรอซูลุ้ลเลาะห์ ไม่ใช่ว่าพวกเราทุกคนจะมีอาหารเลี้ยงละศีลอดแก่ผู้ถือศีลอด ท่านตอบว่า อัลลอฮ์ ตาอาลาจะให้ผลบุญนี้แก่ผู้เลี้ยงละศีลอดแม้ด้วยอินทผลัมหนึ่งผล หรือน้ำ หรือน้ำนมหนึ่งอึก” (บันทึกโดยอิบนุ คุซัยมะห์)

-ในระหว่างการถือศีลอดจะต้องรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง โดยละทิ้งการกระทำความชั่วทางวาจา เช่นพูดปด นินทา ยุแหย่ โอ้อวด เป็นพยานเท็จ ดูหมิ่นดูแคลนผู้คน ละทิ้งการกระทำความชั่วด้วยอวัยวะในร่างกาย ละทิ้งความคิดทั้งปวงที่ไร้สาระ และจะต้องมุ่งจิตต่ออัลลอฮ์ ตาอาลา ตลอดเวลา

– รีบละศีลอดทันทีเมื่อมั่นใจว่าดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้ว ก่อนละหมาดมัฆริบ ด้วยการรับประทานอินทผลัมเป็นจำนวนคี่ หรือด้วยการดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน หรือน้ำจืดที่สะอาด

-วิงวอนขอดุอาอ์ ให้มากๆ เพราะเป็นคำวิงวอนที่จะได้รับการตอบสนอง

-จงรับประทานอาหารสะโฮร(คืออาหารมื้อหลังเที่ยงคืน) ใกล้แสงอรุณขึ้น

-อย่ารับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มมากเกินไป เพื่อให้กระเพาะอาหารได้รับการพักผ่อน และชำระร่างกายให้สะอาดจากสิ่งที่ตกค้างอยู่ภายใน ท่านศาสดา(ซ.ล.) ได้กล่าวว่า “ไม่มีภาชนะใดที่มนุษย์บรรจุจนเต็ม จะเลวร้ายยิ่งกว่าท้องของตนเอง”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top