วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 15:53 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> อ.อรุณ บุญชม อะมีรุ้ลฮัจย์ไทย ดูแลฮุจญาจญ์ปีนี้ไร้ปัญหา
อ.อรุณ บุญชม อะมีรุ้ลฮัจย์ไทย ดูแลฮุจญาจญ์ปีนี้ไร้ปัญหา

อ.อรุณ บุญชม อะมีรุ้ลฮัจย์ไทย ดูแลฮุจญาจญ์ปีนี้ไร้ปัญหา

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 แต่งตั้งนายอรุณ บุญชม เป็น “อะมีรุ้ลฮัจญ์” ในปี ฮ.ศ. 1437 (พ.ศ.2559) เพื่อทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของประเทศไทย ในการดูแลควบคุมผู้แสวงบุญฮัจย์จากประเทศไทย ซึ่งในปีนี้มีผู้แสวงบุญฮัจย์ชาวไทยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จำนวน 9,596 คน และนอกเหนือจากนั้นมีหน้าที่ในการประสานงานกับฝ่ายซาอุดีอาระเบีย ทั้งในระดับกระทรวงกิจการฮัจย์ และในระดับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์

โดยในปีนี้ อะมีรุ้ลฮัจย์ และคณะทำงานของทุกภาคส่วนจากประเทศไทยได้ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่เป็นเอกภาพโดยถือเป็น “ทีมไทยแลนด์” และยึดเอาฮุจญาจญ์เป็นศูนย์กลางต้องการที่จะให้ผู้แสวงบุญฮัจย์ หรือฮุจญาจญ์ได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างสมบูรณ์แบบ และได้รับความสะดวกปลอดภัยตลอดเส้นทางในกระบวนการของพิธีฮัจย์

และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 นายอรุณ บุญชม อะมีรุ้ลฮัจย์ และคณะได้เข้าพบหารือกับ ดร.ฮุเซ็น ซะรีฟ ปลัดกระทรวงกิจการฮัจย์ และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบีย ณ สำนักงานสาขาของกระทรวงกิจการฮัจย์ และอุมเราะห์ ณ นครมักกะห์ ได้ขอความร่วมมือจากฝ่ายซาอุดีอาระเบียในการอำนวยการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้แสวงบุญฮัจย์ชาวไทยในหลายเรื่องซึ่งก็ได้รับการตอบสนองด้วยดีเป็นอย่างยิ่งจากฝ่ายซาอุดีอาระเบีย ทำให้ผู้แสวงบุญฮัจย์จากประเทศไทยในปีนี้ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด อัลฮัมดุลิลลาฮ์

อนึ่ง สำหรับจำนวนผู้แสวงบุญฮัจย์จากทั่วโลกในปีนี้ พ.ศ. 2559 (ฮ.ศ. 1437) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,862,909 คน เป็นผู้แสวงบุญที่มาจากต่างประเทศจำนวน 1,325,372 คน และเป็นผู้แสวงบุญฮัจย์ภายในประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 537,537 คน (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติของประเทศซาอุดีอาระเบีย)

1  S__4120598

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top