วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 16:25 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ระเบียบ ข้อบังคับ >> คำสั่ง/ประกาศ >> เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1438
เรื่อง	กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1438

เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1438

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม
ฮิจเราะห์ศักราช 1438

***************

             ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top