วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 22:37 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ระเบียบ ข้อบังคับ >> คำสั่ง/ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮ.ศ. ๑๔๓๘
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮ.ศ. ๑๔๓๘

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮ.ศ. ๑๔๓๘

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร
ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘

…………….

           ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ ๑ ของเดือน รอบีอุ้ลอาเคร       ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฎว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ ๑ ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top