วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 16:58 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> “ศาสนสัมพันธ์สรรสร้างสมานฉันท์”
“ศาสนสัมพันธ์สรรสร้างสมานฉันท์”

“ศาสนสัมพันธ์สรรสร้างสมานฉันท์”

         วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ศูนย์บริหารกิจการอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สมณะจันทรเสฏโฐ แห่งสำนักสันติอโศก ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ณ สำนักจุฬาราชมนตรี เป็นการเข้าพบเพื่อแสดงออกถึงความจริงใจที่มีต่อศาสนบุคคลและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในแนวทางศาสนสัมพันธ์ เพื่อสรรสร้างความสมานฉันท์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยสันติและเอื้ออารีต่อกัน และสมณะจันทรเสฏโฐ ได้ขอให้ท่านจุฬาราชมนตรี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หายจากการเจ็บป่วยโดยเร็ว เพื่อจะได้ปฏิบัติกิจเพื่อศาสนาได้มากยิ่งขึ้น

          หลังจากนั้นสมณะจันทรเสฏโฐ ได้แวะเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการร่วมมือกันทำงานเพื่อสังคม ท่านจันทรเสฏโฐ ได้กล่าวว่า “เราต้องเอาดี มารวมกับดี อย่ามัวแต่เอาดีมาตีกัน”

          สำหรับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครที่ร่วมสนทนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสมัย เจริญช่าง นายชาตรี แอนดาริส และนายไพศาล เต็งหิรัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top