วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 27:38 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> “อรุณ บุญชม พร้อมทีมวางแผนงานเดินหน้ามุสลิม กทม.โค้งสุดท้าย 10 โครงการ”
“อรุณ บุญชม พร้อมทีมวางแผนงานเดินหน้ามุสลิม กทม.โค้งสุดท้าย 10 โครงการ”

“อรุณ บุญชม พร้อมทีมวางแผนงานเดินหน้ามุสลิม กทม.โค้งสุดท้าย 10 โครงการ”

“อรุณ บุญชม พร้อมทีมวางแผนงานเดินหน้ามุสลิม กทม.โค้งสุดท้าย 10 โครงการ”

     นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้แถลงว่า ที่ประชุมคณะ กอ.กทม.ประจำเดือนมีนาคม 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักงาน กอ.กทม.ได้เสนอแผนงานการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2560 จำนวน 10 โครงการ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามที่เสนอ โครงการดังกล่าวประกอบด้วย

1 โครงการจัดประชุมสัมมนากรรมการหน่วยสอบของสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยฯ ใน กทม.จำนวน 20 หน่วยสอบ โดยดำเนินการร่วมกับสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 โครงการติดตามผลการจัดตั้งกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคมประจำมัสยิดใน กทม.

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มัสยิดจัดค่ายอบรมศาสนธรรมอิสลามแก่เยาวชนภาคฤดูร้อน โดยดำเนินการร่วมกับมัสยิดใน กทม.

4 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเยาวชนมุสลิมให้มีภาวะผู้นำ ด้านการพูดในที่สาธารณะ ในบทบาทต่างๆ และเพิ่มทักษะการเขียน โดยดำเนินการร่วมกับสมาคมญัมอียะตุ้ลอิสลามและมูลนิธิเพื่อพัฒนาเยาวชนสู่ภาวะผู้นำ

5 โครงการจัดเลี้ยงอาหารละศีลอดเดือนรอมฏอน โดยส่งเสริมให้มัสยิดใน กทม.ดำเนินการ

6 โครงการพัฒนาบทบาทมุสลิมะห์ในการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนและมัสยิดใน กทม.

7 โครงการประชุมสัมมนาอิหม่ามและผู้ช่วยอิหม่ามมัสยิดใน กทม.ในเรื่อง “มุนากะฮาต” (การนิกะห์และบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้อง)

8 โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษา และครูสอนภาษาอาหรับในสถานศึกษาสังกัด กทม. และสถานศึกษาเอกชนใน กทม.

9 โครงการจัดงานวันชุมนุมมุสลิม กทม. และทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร

10 โครงการจัดทำเอกสารและหนังสือสรุปผลงานของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึง พฤศจิกายน 2560 (ระยะเวลา 6 ปี)

          อนึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครชุดปัจจุบันได้เข้าบริหารงานมาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 และจะหมดวาระการบริหารงานในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งคาดว่า กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 คงจะมีประกาศให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักรรวมทั้งคณะกรรมการอิสลามประจำ กทม.ด้วย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

Scroll To Top