วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 9:31 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ผลการพิจารณาการคัดเลือกทุนการศึกษาเพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล ม.รังสิต
ผลการพิจารณาการคัดเลือกทุนการศึกษาเพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล ม.รังสิต

ผลการพิจารณาการคัดเลือกทุนการศึกษาเพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล ม.รังสิต

ประกาศคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนการศึกษาเพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล

……………………………….

      ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ทุน โดยคัดเลือกบุคคลที่เห็นเหมาะสมเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต จนสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 นั้น

     บัดนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้ว โดยเห็นสมควรให้ นายอานัส  พิมพ์สำฤทธิ์ เป็นผู้ได้รับทุนดังกล่าว

                                      จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                         ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560

                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต  เลาะวิถี)

                                                          รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

                                                  ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

                                                                          คลิกเพื่อขยายใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top