วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 22:51 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม. ได้รับการสนับสนุนจาก กทม. จัดงาน “พระบารมีปกเกล้าฯ วันชุมนุมมุสลิม กทม. และทดสอบกอรีกรุงเทพฯ
กอ.กทม. ได้รับการสนับสนุนจาก กทม. จัดงาน “พระบารมีปกเกล้าฯ วันชุมนุมมุสลิม กทม. และทดสอบกอรีกรุงเทพฯ

กอ.กทม. ได้รับการสนับสนุนจาก กทม. จัดงาน “พระบารมีปกเกล้าฯ วันชุมนุมมุสลิม กทม. และทดสอบกอรีกรุงเทพฯ

นายกอเซ็ม มั่นคง กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้มีมติแต่งตั้งให้ตนเองเป็นประธานจัดงานพระบารมีปกเกล้าฯ วันชุมนุมมุสลิม กทม. และทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานเพื่อเตรียมการแล้ว โดยกำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-20.00 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมด้วยดีมาโดยตลอด และเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาแก่พี่น้องประชาชนทั่วไป ตลอดจนเพื่อให้ยึดมั่นในหลักศาสนาและปฏิบัติตามหลักคำสอนที่ถูกต้อง

การจัดทดสอบกอรีในทุกปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อสนับสนุน วงเงิน 500,000 บาท ให้กับคณะกรรมกากรอิสลามประจำกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการทดสอบกอรีจากกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 500,000 บาท และงบประมาณอีกส่วนหนึ่งนั้น ได้จากหน่วยงาน มัสยิด บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ร่วมกันสมทบการจัดงานอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมการจัดงานได้จัดให้มีการถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยจุฬาราชมนตรี การแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมุสลิม การคัดเลือกกอรีเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าทดสอบกอรีในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปี ฮ.ศ. 1439 โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบ การคัดเลือกแม่และพ่อผู้ทรงคุณธรรมโดยให้มัสยิดในกรุงเทพมหานครเป็นผู้คัดเลือกและการคัดเลือกแม่และพ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจะรับเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติจากจุฬาราชมนตรี การโต้วาทีของนักเรียนระดับซานะวีย์ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆสำหรับนักเรียน เยาวชน และสตรี อีกหลายกิจกรรม พร้อมทั้งมีการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน

จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมงานพระบารมีปกเกล้าฯ วันชุมนุมมุสลิม กทม. และทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2949-4184, 0-2949-4259, 0-2949-4330 ในวันและเวลาราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top