วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 27:38 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.และองค์กรภาคีประสบผลสำเร็จในการฝึกอบรม “พูดได้และเขียนเป็น” รุ่นที่ 1 เตรียมเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 และ 3
กอ.กทม.และองค์กรภาคีประสบผลสำเร็จในการฝึกอบรม “พูดได้และเขียนเป็น” รุ่นที่ 1 เตรียมเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 และ 3

กอ.กทม.และองค์กรภาคีประสบผลสำเร็จในการฝึกอบรม “พูดได้และเขียนเป็น” รุ่นที่ 1 เตรียมเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 และ 3

ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด ประธานฝ่ายกิจการเยาวชน กอ.กทม.และ “สภาเยาวชนมุสลิม กทม.” ได้แถลงข่าวว่า ฝ่ายกิจการเยาวชนของ กอ.กทม. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพูดได้และเขียนเป็น” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ถนนราษฎร์อุทิศ เขตมีนบุรี ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 21 พฤษภาคม 2560 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพ และทักษะการพูดในที่สาธารณะ และการเขียนเอกสารที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีให้แก่ผู้นำเยาวชนมุสลิม เนื่องจากการทำงานเป็นทีมต้องอาศัยการสื่อสารที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลในระหว่างสมาชิกในทีมและกับประชาคมภายนอก โครงการนี้ใช้เวลาในการฝึกอบรมในวันอาทิตย์ จำนวน 5 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.00 น. เป็นการฝึกพูดในหัวข้อ เพื่อนรักของข้าพเจ้า, การพูดจูงใจ,การพูดนำเสนอ,การพูดในโอกาสต่างๆ และการพูดสุนทรพจน์ โดยมีอาจารย์ชลาวุธ เขียวเปี่ยม กรรมการสมาคมญัมอียะตุลอิสลาม เป็นวิทยากร

สำหรับการฝึกอบรม “การเขียนเป็น” เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง 16.30 น. ในหัวข้อ การใช้ภาษาและการเขียนเรียงความ,เทคนิคการประชุม/การจัดบันทึกการประชุม,ประเภทของจดหมาย/การร่างจดหมาย,การเขียนโครงการและการจัดทำรายงานสรุปโครงการสำหรับคณะวิทยากรประกอบด้วย ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี อาจารย์ชลาวุธ เขียวเปี่ยม ดร.กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี และอาจารย์ปรีดา หร่ายมณี

อนึ่งโครงการ “พูดได้และเขียนเป็น” จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของ 3 องค์กรคือ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร สมาคมญัมอียะตุลอิสลาม และมูลนิธิเพื่อพัฒนาเยาวชนสู่ภาวะผู้นำ

สำหรับในรุ่นที่ 2 จะจัดอบรมสำหรับผู้สนใจในเขตกรุงเทพชั้นใน และฝั่งธนบุรี ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม ถึง 30 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมมัสยิดอัสสละพียะห์ ถนนเจริญกรุง (ถนนตก) เขตบางคอแหลม และรุ่นที่ 3 จะจัดอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 3 กันยายน ถึง 24 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมมัสยิดยามิอุลอิสลาม คลองตัน เขตสวนหลวง

สำหรับผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการอบรมในโครงการนี้ ติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โทร.02-949-4259 ทางอีเมล์ islamicbkk@hotmail.com ในวันและเวลาราชการ

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

Scroll To Top