วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 20:50 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ประสิทธิ์ มะหะหมัด ได้รับเลือกเป็น กอ.กทม.คนใหม่ โดยมติเอกฉันท์
ประสิทธิ์ มะหะหมัด ได้รับเลือกเป็น กอ.กทม.คนใหม่ โดยมติเอกฉันท์

ประสิทธิ์ มะหะหมัด ได้รับเลือกเป็น กอ.กทม.คนใหม่ โดยมติเอกฉันท์

        24 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร สนามกีฬา(ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กทม. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยนัดหมายให้อิหม่ามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานคร มาประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน แทนตำแหน่งที่ว่าง และได้มอบหมายให้นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการคัดเลือกในเวลา 13.00 น. ในวันดังกล่าว มีอิหม่ามประจำมัสยิดเข้าประชุม จำนวน 105 คน

          นายไพศาล เต็งหิรัญ อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ๊สสลาม เขตคลองสามวา ได้เสนอชื่อ นายประสิทธิ์  มะหะหมัด เป็นกรรมการอิสลามประจำ กทม. มีผู้รับรองถูกต้องและไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก

          จึงเป็นมติเอกฉันท์ให้นายประสิทธิ์ มะหะหมัด เป็นกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครแทนตำแหน่งที่ว่างและมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

  สำหรับประวัติของนายประสิทธิ์ (อุสมาน) มะหะหมัด เกิดวันที่ 1 มกราคม 2501 ปัจจุบันอายุ 59 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 5 ซอยรามคำแหง 167 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

สถานภาพครอบครัว บิดาชื่อ นายหะยีประเสริฐ  มะหะหมัด (อดีตจุฬาราชมนตรี) มารดาชื่อ นางหนับ  มะหะหมัด สถานภาพสมรส ภรรยา ชื่อ นางลัดดา  มะหะหมัด มีบุตรชาย 1 คน หญิง 3 คน

อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว

การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาโท สาขาสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

วิชาการศาสนา ระดับซานาวีย์ สถานศึกษา โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน) เขตวัฒนา กทม.

ประสบการณ์การทำงาน

1.  อดีตเลขานุการจุฬาราชมนตรี (นายประเสริฐ  มะหะหมัด)

2.  อดีตกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

3.   อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 4 สมัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

1.  กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

2. ผู้จัดการโรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน) เขตวัฒนา กทม.

3. กรรมการอิสลามประจำมัสยิดมัสยิดดารุ้ลมุห์ซีนีน (บ้านดอน) เขตวัฒนา กทม.

ประสบการณ์พิเศษ

ศึกษาดูงานประเทศซาอุดิอาระเบีย , ออสเตรเลีย , นิวซีแลนด์ , อังกฤษ , อิตาลี , กัมพูชา , ลาว , มาเลเซีย ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

Scroll To Top