วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 23:40 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เปิดงาน “วันชุมนุมมุสลิม กทม.”
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เปิดงาน “วันชุมนุมมุสลิม กทม.”

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เปิดงาน “วันชุมนุมมุสลิม กทม.”

          29 กรกฎาคม 2560 นายกอเซ็ม มั่นคง กรรมการอิสลามประจำ กทม. ในฐานะประธานกรรมการจัดงาน “วันชุมนุมมุสลิม กทม. และงานทดสอบกอรีกรุงเทพฯ” ได้แถลงว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วยตนเอง

    งาน “วันชุมนุมมุสลิม กทม.” จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นวันรวมพลมุสลิมกรุงเทพมหานคร จากมัสยิดในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีจำนวน 183 มัสยิด สถานศึกษาเอกชนของมุสลิม องค์กรการกุศล ชุมชน และองค์กรเยาวชน ต่างให้ความร่วมมือในการจัดงานเป็นประจำทุกปี

        สำหรับกิจกรรมที่สำคัญเรื่องหนึ่ง คือการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์การจัดงาน การทดสอบกอรี (ผู้อ่านคัมภีร์อัลกุรอานเพศชาย) และกอรีอะฮ์ (ผู้อ่านคัมภีร์อัลกุรอานเพศหญิง) เพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะเลิศในกรุงเทพมหานคร และเตรียมส่งเข้าร่วมทดสอบในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ปี ฮ.ศ.1439 ผลปรากฏว่าผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย (กอรี) รุ่นประชาชน คือนายปริญญา ก้อพิทักษ์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายหญิง (กอรีอะฮ์) รุ่นประชาชน คือ นางาสาวณัฐริกา หมัดฮาซัน สำหรับรุ่นเยาวชนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายชาย นายอนุรักษ์ โต๊ะหมัดและ ฝ่ายหญิง นางสาววรลดา ถาวร และรุ่นยุวชน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายชาย เด็กชายธีรธัฒน์ จ้อยแฉล้ม ฝ่ายหญิง เด็กหญิงกิตติยา โซ๊ะมิเลาะ นอกจากนี้มีกิจกรรมของเยาวชน นักเรียน อาทิ การแสดงการอ่านอัลกุรอานแบบมุร๊อตตั้ล และการแสดงสุนทรพจน์โดยนักเรียนสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร การประกวดการโต้วาที โดยนักเรียนภาคศาสนาระดับซานาวีย์ และ ฯลฯ นอกจากนี้มีการจัดเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงานทุกคน

          อนึ่ง การจัดงานวันชุมนุมมุสลิม กทม. ในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวน 500,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top