วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 20:48 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ระเบียบ ข้อบังคับ >> คำสั่ง/ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮ.ศ. ๑๔๓๘
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮ.ศ. ๑๔๓๘

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮ.ศ. ๑๔๓๘

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘
————————–

           ตามที่จุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนซุ้ลฮจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ในวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว  มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศว่า วันที่ ๑ เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ตรงกับวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจ ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอนันต์ วันแอเลาะ)
ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

Scroll To Top