วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 23:57 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> “นายอรุณ บุญชม ประธาน กอ.กทม.” เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยการฮัจย์ ฮ.ศ.1438
“นายอรุณ บุญชม ประธาน กอ.กทม.” เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยการฮัจย์ ฮ.ศ.1438

“นายอรุณ บุญชม ประธาน กอ.กทม.” เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยการฮัจย์ ฮ.ศ.1438

          นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เป็นรองประธานอำนวยการ สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ในเทศกาลฮัจย์ ฮ.ศ.1438 ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งในปีนี้ จุฬาราชมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่อะมีรุ้ลฮัจย์ด้วยตนเอง และเป็นกิจการฮัจย์ครั้งแรกที่โอนความรับผิดชอบจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมมาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยนายอรุณ บุญชม ได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 และเดินทางกลับเมื่อเสร็จภารกิจในการอำนวยการฮัจย์เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

      อนึ่งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ได้มีบทบาทสำคัญ คือ ได้ร่วมประชุมกับปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครองที่เมืองเจดดาห์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ได้ร่วมงานต้อนรับผู้แทนอำนวยการกิจการฮัจย์ของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดยองค์การบริหารกิจการฮัจย์ (มุอัสสะซะห์) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับองค์การการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนของซาอุดิอาระเบีย ในครั้งนั้น มีผู้แทนของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย จีน สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์เข้าร่วมงาน ในโอกาสดังกล่าว นายอรุณ บุญชมได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับการบริหารกิจการฮัจย์ของประเทศไทยอีกด้วย และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากิจการฮัจย์ครั้งที่ 42 ในฐานะผู้แทนของประเทศไทย ซึ่งการประชุมสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นที่เมืองมักกะฮ์ โดยกระทรวงกิจการฮัจย์ของซาอุดิอาระเบีย

        อนึ่งในเทศกาลฮัจย์ปีนี้ องค์การบริหารกิจการฮัจย์ (มุอัสสะซะห์) ได้แบ่งงานให้สำนักงานย่อย (มักตับ) ดูแลรับผิดชอบผู้ประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยในช่วงระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม  ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 จำนวน 4 สำนักงานย่อย (มักตับ)

    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยในปีนี้ มีจำนวน 8,811 คน จัดบริการอำนวยความสะดวกโดยบริษัทนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับทางราชการ จำนวน 89 บริษัท และในเทศกาลฮัจย์ปีนี้ (1438) มีผู้ประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยเสียชีวิต จำนวน 9 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top