วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 20:49 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ระเบียบ ข้อบังคับ >> คำสั่ง/ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนมูฮัรรอม ฮ.ศ. ๑๔๓๙
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนมูฮัรรอม ฮ.ศ. ๑๔๓๙

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนมูฮัรรอม ฮ.ศ. ๑๔๓๙

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนมูฮัรรอม
ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙
……………

        ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าวไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์
        จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ ๑ ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

Scroll To Top