วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 24:26 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับ กอ.กทม. เพื่อคัดเลือกผู้แทน กอ.กทม.เป็นกรรมการกลางฯ
กรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับ กอ.กทม. เพื่อคัดเลือกผู้แทน กอ.กทม.เป็นกรรมการกลางฯ

กรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับ กอ.กทม. เพื่อคัดเลือกผู้แทน กอ.กทม.เป็นกรรมการกลางฯ

     เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา อ.อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และคณะ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของ ผว.กทม.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร มีวาระสำคัญคือ การคัดเลือกผู้แทน กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน เพื่อไปเป็น กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผลปรากฎว่า นายสมัย เจริญช่าง ได้รับการคัดเลือก เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนของ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นมติเอกฉันท์ และในการประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณาคัดเลือก ตำแหน่ง รองประธาน และ เลขานุการ คณะกรรมการอิสลามประจำ กทม.ด้วย
ผลการคัดเลือกปรากฎผลดังนี้คือ 1. ตำแหน่ง รองประธาน มี 4 คน คือ
1.ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี
2.นายอับดุรเราะห์มาน เยนา
3.นายเจริญ โต๊ะมางี  และ 
4.นายซีรอซันคาร ปาทาน 

ตำแหน่งเลขานุการ คือ นายอาหะหมัด ขามเทศทอง

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

Scroll To Top