วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 11:35 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จัดงานการกุศลหาทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน
กอ.กทม.จัดงานการกุศลหาทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน

กอ.กทม.จัดงานการกุศลหาทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 – 15.00 น. คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจัดงานการกุศล (โต๊ะจีนฮาลาล) หาทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน 2 โครงการ คือ โครงการ (คอตั่นหมู่) เยาวชนใน กทม.ช่วงปิดภาคเรียน และโครงการสนับสนุนเยาวชนเข้าค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนของมัสยิดใน กทม. โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธี นายแพทย์ชาติชาย  วงศ์อารี ประธานจัดงานฯ อ.อรุณ บุญชม ประธาน กอ.กทม. กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ เรื่อง พันธกิจของมุสลิมต่อการพัฒนาคุณภาพเยาชน ต่อจากนั้นมีการเสวนาเรื่อง นโยบายยุทธศาสตร์ของ กอ.กทม. กับการเปลี่ยนแปลง ในช่วง 2561-2566 โดย อ.สมัย  เจริญช่าง ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี นายซีรอซันคาร ปาทาน นายอาหะหมัด ขามเทศทอง และนายอนุสรณ์  องอาจ ดำเนินการเสวนา การขับร้องอนาซีดจากสถาบันมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ ในงานมีผู้แทนจากมัสยิดใน กทม.เข้าร่วมงานจำนวน 370 โต๊ะ 3,700 คน ณ  ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top