วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 28:29 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ระเบียบ ข้อบังคับ >> คำสั่ง/ประกาศ >> ประกาศ เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะอ์บาน ฮศ. 1439
ประกาศ เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะอ์บาน ฮศ. 1439

ประกาศ เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะอ์บาน ฮศ. 1439

ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะอ์บาน ฮิจเราะห์ศักราช 1439

———————-

      ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะอ์บาน ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ในวันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนซะอ์บาน ฮิจเราะห์ศักราช 1439  ตรงกับวันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2561

(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top