วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 11:37 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ >> วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิคเปิดรับสมัครเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิคเปิดรับสมัครเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิคเปิดรับสมัครเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม

          ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค เปิดทำการสอน ระดับ ปวช.,ปวส.ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม แผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคสถาปัตยกรรม และสาขาพาณิชยกรรม แผนกการจัดการทางวิทยาลัยฯ ตระหนักตลอดเวลาถึงความก้าวหน้าในการเรียนสาขาวิชาชีพ สามารถมีรายได้ระหว่างเรียน วิทยาลัยฯจึงได้ทำสัญญา (MOU) ข้อตกลงกับบริษัท ซีพี ออลล์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์) โดยเป็นวิทยาลัยในเครือเปิดหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก (เซเว่น อีเลฟเว่น) หลักสูตรนี้เรียนจบ มีงานทำ มีรายได้ 100% นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายบริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงาน พร้อมที่จะรับนักศึกษาเข้าทำงานถ้าผ่านการฝึกอบรมจึงแน่ใจได้ว่า นักศึกษาจะมีงานทำแน่นอนทุกแผนก

          ปีการศึกษา 2561 หากบุตร-หลานของท่านยังหาที่เรียนไม่ได้ หรือไม่ได้สมัครเรียนที่ใด สามารถเลือกเรียนได้ กรุณาสอบถามรายละเอียดและดูสถานที่ทางวิทยาลัยฯได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  โดยมีทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ยากจนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

  

 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top