วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 16:49 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จัดประชุมกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกลุ่มที่ 2
กอ.กทม.จัดประชุมกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกลุ่มที่ 2

กอ.กทม.จัดประชุมกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกลุ่มที่ 2

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจัดประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด กลุ่มที่ 2 (ตามการแบ่งเพื่อประสิทธิภาพการประสานงานของ กอ.กทม.ชุดปัจจุบัน) ณ มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์ (พระรามเก้า) โดยมีนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายเรื่อง “การบริหารมัสยิดตามหลักการอิสลาม” นายสมัย เจริญช่าง บรรยายเรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด” นายอาหะหมัด ขามเทศทอง นายวุฒิวัย หวังบู่ นายมูฮัมหมัด เสน่หา ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัดและนายสมพรี ดีหมัด ได้ชี้แจงงานในหน้าที่เลขานุการ เหรัญญิก และนายทะเบียนและการประสานความร่วมมือในการทำงาน เพื่อการร่วมพัฒนามัสยิด พัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top