วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 8:01 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.ฝ่ายกองทุนซะกาตจัดงาน “รวมน้ำใจหาทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน ครั้งที่ 5
กอ.กทม.ฝ่ายกองทุนซะกาตจัดงาน “รวมน้ำใจหาทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน ครั้งที่ 5

กอ.กทม.ฝ่ายกองทุนซะกาตจัดงาน “รวมน้ำใจหาทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน ครั้งที่ 5

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม จัดงาน “รวมนำ้ใจหาทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน ครั้งที่ 5” ในงานมีการปฐมนิเทศนักเรียนกำพร้าและยากจน จำนวน 98 คน พร้อมผู้ปกครอง ซึ่งเยาวชนเหล่านี่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร มีการแสดงความสามารถของเยาวชนมุสลิม การบรรยายศาสนธรรม เรื่องซะกาต จากผู้ทรงคุณวุฒิ กอ.กทม. และมีอาหารตลอดจนสินค้านานาชนิดให้เลือกมากมาย เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2561 ณ มัสยิดญามิอุ้ลคอยรียะห์ บ้านครัว ถนนบรรทัดทอง เขตราชเทวี กทม.

  

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top