วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 18:02 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ระเบียบ ข้อบังคับ >> คำสั่ง/ประกาศ >> ประกาศ เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุลกอดะห์ ฮศ 1439
ประกาศ เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุลกอดะห์ ฮศ 1439

ประกาศ เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุลกอดะห์ ฮศ 1439

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุลกอดะห์
ฮิจเราะห์ศักราช 1439

…………………

         ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุลกอดะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฎว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว้า วันที่ 1 ของเดือนซุลกอดะห์ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top