วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 17:46 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมสัมมนา “ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร”
กอ.กทม.ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมสัมมนา “ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร”

กอ.กทม.ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมสัมมนา “ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร”

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมสัมมนา “ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร” โดยนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดประชุมและบรรยายเรื่อง “ฮาลาล-ฮารอม” ผู้อำนวยการสถาบันอาหารปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของประเทศไทย” นายอาหะหมัด ขามเทศทอง ประธานฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการมาตรฐานฮาลาล นายไพศาล เต็งหิรัญ ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล บรรยายเรื่อง “นโยบายและการดำเนินงานกิจการฮาลาลของ กอ.กทม. การเสวนาเรื่อง “ฮาลาลกับการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรศาสนากับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ” โดยมีนายสมัย เจริญช่าง ผู้แทน กอ.กทม. ผู้แทนบริษัทยูนิลิเวอร์ ไทยโฮลดิ้ง ผู้แทนกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี ดำเนินการเสวนา ณ สถาบันอาหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.
  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top