วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 9:01 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ
กอ.กทม.จัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ

กอ.กทม.จัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมที่ปรึกษาประจำสถานประกอบการ โดยนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดการอบรมและให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน การบรรยายเรื่อง “วิสัยทัศน์ที่ปรึกษาใหม่” โดยนายสมัย เจริญช่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรยายเรื่อง “เทคนิคการตรวจประเมินตามมาตรฐาน GMP และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย” โดยนายธิติ ศรีวรรณยศ นักวิชาการที่ปรึกษาสถาบันอาหาร หลังจากนั้น ได้มีการชี้แจงนโยบายของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครด้านกิจการฮาลาลและตอบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ โดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการมาตรฐานฮาลาล ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top